دوره و شماره: دوره 1، شماره 4 (پیاپی 4)، پاییز 1392، صفحه 7-91 
1. مطالعۀ پدیدارشناختی جوهر کارآفرینی عمومی

صفحه 7-28

حسن بودلایی؛ سید مهدی الوانی؛ سید محمد اعرابی؛ رضا واعظی


4. طراحی و تبیین مدل خودتوسعه‌ای منابع انسانی

صفحه 61-78

زهرا فروتنی؛ عادل آذر؛ سید علی‌اکبر احمدی؛ منیره عسکری‌نژاد


6. بررسی تاثیر عجین شدن با شغل بر رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت

صفحه 93-114

عباسعلی رستگار؛ سیّد مهدی موسوی داودی؛ کیارش فرتاش


7. سنجش مدل برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

صفحه 116-134

حسن درویش؛ رضا رسولی؛ حسن مبارکی؛ پیر حسین کولیوند