راهنمای نویسندگان

 نحوه ارسال مقاله: ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس http://ipom.journals.pnu.ac.ir انجام می‌شود.

 

نکات بسیار مهم و ضروری که اگر رعایت نشود مقاله برگردانده می‌شود:

1. از بیان عنوان‎هایی نظیر مهندس، دکتر و... در ابتدای اسامی خودداری شود.

2. حداکثر تعداد نویسندگان هر مقاله 4 نفر است.

3. درج تلفن و ایمیل مورد استفاده همه نویسندگان الزامی است و اگر پاسخگو نباشند و به تماس ها و مکاتبات پاسخ ندهند، مقاله رد می شود.

4. درج ایمیل دانشگاهی برای همه دانشگاهیان الزامی است.

5. ترتیب ورود اسامی نویسندگان به سامانه باید دقیقا بر اساس ترتیب اسامی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.

6. مرتبه علمی نویسندگان در سامانه باید دقیقا بر اساس مرتبه علمی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.

7. اگر فرمت تدوین مقاله توسط سیستم شما به درستی دریافت نشد، لطفاً بر روی کلمه اینجا راست‌کلیک نموده، فایل را بر روی رایانه خود ذخیره و سپس مشاهده نمایید و در صورت امکان از مرورگر فایرفاکس یا اکسپلورر استفاده کنید.

نکته مهم: در زمان بارگذاری فایل روی سامانه نشریه، از شما خواسته شده تصاویر و جدول‌ها را جداگانه ارسال کنید، لطفاً بدون توجه به این موضوع فقط دو فایل ذیل را ارسال کنید.

8. فرمت فایل مشخصات نویسندگان را از اینجا بارگیری کنید و اطلاعات را روی این فایل اضافه کرده و بارگذاری کنید. 

فرمت و فایل فرم تعهد نویسندگان

فرمت و فایل فرم تعارض منافع

لطفا برای ترجمه چکیده مقاله به انگلیسی فقط به ترجمه Google Translate اکتفا نکنید و واژگان تخصصی را به درستی ترجمه کنید.

لطفاً برای اعمال نیم‌فاصله در فایل مقاله از  (CTRL+Shift+2) استفاده کنید. لازم به ذکر است که صفحه کلید شما باید در حالت زبان فارسی باشد. 

شرایط پذیرش مقاله:

- مقاله‌های ارسالی باید در زمینه­ی تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

- مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.

- علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم‌زمان برای سایر نشریه­ ها ارسال نشده باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.

- زبان رسمی نشریه فارسی است (با این حال مقاله‌های به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود).

- نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های داوری شده معذور است.

- مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

- اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

- مسئولیت هر مقاله از نظر علمی، ترتیب اسامی و پیگیری به عهده نویسنده مسئول آن خواهد بود. نویسنده مسئول باید تعهدنامه ارسال مقاله را از سایت دانلود و پس از اخذ امضای تمامی نویسندگان به دبیرخانه مجله ارسال نماید.

- تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و زمان ارائه به دفتر مجله مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی تمامی نویسندگان و اعلام علت امر قابل بررسی است.

- مقالات توسط هیأت تحریریه و با همکاری هیأت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب، طبق ضوابط مجله در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت. هیأت تحریریه و داوران مجله در رد یا قبول، اصلاح مقالات و بررسی هر گونه درخواست نویسنده(گان)، دارای اختیار کامل می‌باشند.

- گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط سردبیر مجله صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.

 - پس از چاپ مقاله نسخه‌ای از نشریه حاوی مقاله مورد نظر به تعداد نویسندگان، برای نویسنده مسئول مکاتبات ارسال خواهد شد.

 

نحوه نگارش مقاله:

مقاله‌های ارسالی بایستی حداقل دارای دو فایل اصل مقاله و فایل شناسنامه مقاله (شامل مشخصات نویسندگان) باشند:

1- شناسه مقاله: در فایل شناسنامه مقاله اطلاعاتی ذیل به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال خواهد شد:

     - عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی 

    - نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به ترتیب میزان سهم در مقاله، مرتبه علمی، گروه علمی، سازمان محل اشتغال یا تحصیل (به فارسی و انگلیسی)

   -نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات به فارسی و انگلیسی (شامل نشانی پستی- شماره تلفن ثابت، همراه، دورنگار و نشانی الکترونیکی)

     -مشخص نمودن نام مؤسسه تامین کننده مخارج مالی (در صورت وجود)

2- فایل اصل مقاله (دارای بخشهای ذیل)

صفحه اول: عنوان کامل مقاله به فارسی: عنوان مقاله که در وسط صفحه اول نوشته می‌شود باید خلاصه و گویا بوده و بیانگر موضوع تحقیق باشد و از 20 کلمه تجاوز نکند. از درج اسامی نگارنده‌(گان) در صفحه اول مقاله اجتناب شود.

    - چکیده فارسی: شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تأکید بر طرح مسأله، هدف‌ها، روش‌ها و نتیجه‌گیری است. چکیده در یک پاراگراف، حداقل 150 و حداکثر در 250 کلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته‌ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، جدول، شکل و منابع باشد.

    - کلید واژگان فارسی: (3 تا 7 واژه) واژه‌های کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آنها جهت تهیه فهرست موضوعی (Index) استفاده نمود.

      - چکیده انگلیسی Abstract و کلید واژگان انگلیسی: (برگردان کامل عنوان، متن و واژگان کلیدی چکیده فارسی)

مقدمه:باید با طرح مسئله و مرور پژوهش­های انجام شده، هدف پژوهش را توجیه کند و به خصوص نوآوری در تحقیق را بطور واضح بیان نماید.

روش شناسی: توضیح روش­های شناسایی و ارزیابی، مواد و وسایل به کار رفته، شیوه اجرای پژوهش و طرح آماری باید کاملاً گویا بوده و در آن مشخصات محل، زمان و نحوه اجرای آزمایش همراه با روش جمع آوری داده ها و پردازش و تحلیل آماری آنها ارائه شوند. حتی المقدور از شرح جزئیات پرهیز و فقط به ارایه اصول با ذکر مأخذ اکتفا شود. روش های ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار بکار گرفته شده است به­ طور کامل شرح داده شوند.

یافته ها: برای ارائه منطقی و اصولی نتایج کمی و کیفی به دست آمده (در صورت نیاز با استفاده از جدول و نمودار و طبقه بندی نتایج). نتایج و بحث باید توام و به صورت نوشتار، جدول، شکل و نمودار ارائه گردد. نتایج مقاله با استناد به منابع علمی مستند و مرتبط با موضوع مقاله، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و نتایج جدید علمی و نوآوری در تحقیق به دقت و با دلایل روشن ارائه گردند. نتایج عددی یک موضوع، تنها به یک صورت (شکل یا جدول) ارائه شوند.

بحث و بررسی:

نتیجه­ گیری: برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده با توجه به هدف پژوهش و یافته های سایر پژوهش­ها.    

 فرمت مقاله

(به جهت ارزش نهادن به وقت پژوهشگران محترم، این بخش در ارسال اولیه مقاله مدنظر قرار نخواهد گرفت و در صورت پذیرش مقاله، می بایست در نسخه نهایی رعایت شود).

1-حداکثر حجم مقاله‌ها همراه  با جدول‌ها و نمودارها نباید از 20 صفحه ‌(6000 کلمه) بیشتر باشد.

2-عناوین اصلی (فونت B Zar، اندازه 12 درشت)

3-قبل از هر عنوان اصلی یک خط فاصله در نظر گرفته شود.

4-عناوین فرعی (فونت B Mitra، اندازه 12 درشت)

5-قبل از هر عنوان فرعی فاصله در نظر گرفته نشود.

6-عناوین اصلی و فرعی نباید دارای هیچ گونه شماره گذاری باشند.

7-برای اولین پاراگراف بعد از عنوان نباید فرو رفتگی در نظر گرفت ولی  اول پاراگراف های بعدی با تورفتگی 5/0 خواهد بود.

8- حروفچینی مقاله‌های ارسالی بایستی در کاغذ  A4 به صورت دو ستونی تنظیم شود.

9- اندازه هر ستون 7.12 سانتی متر و فاصله ستونها 1.25 سانتی متر و فاصله میان سطور 1 سانتیمتر باشد.

10- فاصله متن مقاله از بالا 3.5، پایین 2، راست 3 و چپ 2.5 سانتی متر باشد.

11- متن فارسی مقاله می بایست قلم B Mitra نازک 12، و برای متن‌های لاتین با قلم Times New Roman نازک 11 باشد.

12- مقاله در محیط Microsoft Word 2010 یا ویرایش‌های پایین تر انجام شود.

13- نتایج و بررسی‌های آماری به یکی از روش‌های علمی منعکس شوند. چنانچه محاسبات آماری در سطوح 5% و 1% منجر به اختلاف معنی‌دار شده باشند به ترتیب با یک و دو ستاره نشان داده شوند و در صورتیکه اختلاف معنی‌دار نباشد با علامت ns مشخص شوند.

14- دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)، کاما (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست، ولی بعد از آنها، درج یک فاصله الزامی است.

 پا نوشت
برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصوب استفاده کنید. در مورد اسم خارجی در اولین ارجاع و بلافاصله باید معادل لاتین آن را به‎صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید شود. پانوشت انگلیسی با قلمTimes New Roman, 9، نازک و پانوشت فارسی با قلم B Mitra, 10، نازک باشد. در پانویس بعد از شماره یک نقطه، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ نمایید.شماره بندی مربوط به پانوشت ها به غیر از ص اول (شماره زیر نویس مشخصات نویسندگان در فارسی و انگلیسی یکسان باشد) در طول مقاله در هر صفحه از اول شروع شود.

 

جداول، اشکال؛ نمودارها و تصاویر

- کلیه شکل‎ها، نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نامگذاری شده و عنوان شکل‎ در زیر آن درج شود. برای درج عنوان هر شکل، پس از کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. عکس‎ها باید به وضوح و کیفیت بالا تهیه و به صورت جداگانه، ‌با فرمت JPG  یاDPI 300  در انتهای مقاله آورده شوند.

- شماره جدول(ها)، شکل(ها)، تصویر(ها) و نمودار(ها) به ترتیب ارائه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرار‌گیری شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن مقاله می‌باشد.

هر جدول از شماره، عنوان، سرستون‌ها و متن جدول تشکیل می‌شود. هر جدول با یک خط افقیی از شماره و عنوان جدول جدا می‌شود. سر ستون جدول هم با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم گردد. در داخل متن جداول از درج خطوط عمودی و افقی خودداری شود. عنوان هر جدول‎ در بالای آن درج شود. برای درج عنوان، پس از کلمه "جدول" و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. از ارسال جداول و نمودارها به صورت تصویر خودداری گردد.

 

منابع و مآخذ

ارجاع مأخذ در متن مقاله داخل پرانتز به روش APA مشخص شود و در قسمت مراجع مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند. منابع باید مستند و معتبر بوده و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده(گان) با تورفتگی 5/0 سانتی متر برای خطوط دوم و بعد از آن (Hanging) مرتب شوند. ذکر منابع در متن مقاله با ارجاع به نگارنده‌(گان) و سال انتشار منبع صورت گیرد. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود، شماره‌گذاری این مقاله‌ها به ترتیب سال انتشار آنها (از قدیم به جدید) انجام گیرد. نام مخفف مجلات باید بر اساس نام استاندارد آنها در لیست ISSN که از طریق آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی می‌باشد، در فهرست منابع درج شوند.  

نحوه ارجاع در داخل متن

 • برای منابعی که یک یا چند نویسنده دارد: (نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال، صفحه)
 • · برای منابعی که از نوشته­ی دیگران نقل قول شده است: (نقل از ....، سال، صفحه)
 • · برای منابع اینترنتی (نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل html، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، ماه، سال)

نحوه ارجاع در قسمت منابع در پایان مقاله (توجه: در صورت مشخص نبودن نویسنده، تاریخ نشر یا ناشر از عبارت­های بی­نا بی­تا و بی­جا استفاده شود)

 • کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.
 • کتابی که به جای مؤلف با عنوان سازمان­ها یا نهادها منتشر شده است: نام سازمان­ یا نهاد. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: مؤلف. نوبت ویرایش یا چاپ.
  • فصلی از یک کتاب یا مقاله­ای از یک مجموعه مقاله که به­وسیله افراد مختلف نوشته شده اما مؤسسه یا افراد معینی آن را گردآوری و به چاپ رسانده­اند: نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. در نام گردآورنده ( گردآورنده)، نام مجموعه مقالات، (شماره صفحه­هایی که فصل کتاب یا مقاله در آن درج شده). محل نشر: ناشر.
  • · کتابی که مؤلف خاصی ندارد: عنوان کتاب. (سال انتشار). محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.
  • · کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال ترجمه). عنوان کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان. محل نشر: ناشر.
  • · پایان­نامه: نام خانوادگی، نام نگارنده پایان­نامه. (سال). عنوانپایان­نامه. ذکر پایان نامه بودن منبع. دانشگاه.
   • مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان (سال ) عنوان مقاله، نام نشریه. صاحب امتیاز، سال ، دوره یا شماره، شماره صفحه­هایی که مقاله در آن درج شده.
   • مقاله­های چاپ شده در روزنامه­ها: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال، روز ماه) عنوان مقاله؛ نام روزنامه، شماره صفحه.
   • مقاله ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال ) عنوان مقاله، ( نام و نام خانوادگی مترجم با ذکر عنوان مترجم) نام نشریه­ای که مقاله ترجمه شده در آن درج شده . صاحب امتیاز، سال ، دوره یا شماره، شماره صفحه­ها.

منابع قابل دسترس از طریق شبکه جهانی وب یا منابع الکترونیکی

 • کتاب و مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده.عنوان کتاب. محل نشر: ناشر، تاریخ انتشار. تاریخ آخرین ویرایش در صورت موجود بودن ؛ ] نوع رسانه مشخص شود [On Line, DVD,…،. ] تاریخ مشاهده [.
 • کتاب و مجموعه مقالات بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده.عنوان کتاب. ] CD-ROM [. محل نشر: ناشر، تاریخ انتشار.
 • پایان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده. «عنوان پایان نامه»، مقطع تحصیلی و رشته، نام دانشکده، دانشگاه، سال دفاع.] نوع رسانه [On Line …،. ] تاریخ مشاهده [
 • چکیده مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده.«عنوان مقاله». ] ذکر واژه چکیده [. نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن). نوع رسانه [On Line,] [تاریخ مشاهده].
 • مقاله کنفرانس یا سمینار: نام خانوادگی، نام نویسنده.«عنوان مقاله». عنوان سمینار یا همایش (محل و تاریخ برگزاری روز، ماه، سال). تاریخ انتشار یا آخرین ویرایش: شماره صفحه (در صورت موجود بودن).نوع رسانه  [تاریخ مشاهده] .
 • مقاله‌­های قابل دسترس از طریق سایت­ها یا صفحات خانگی: نام خانوادگی، نام نویسنده.«عنوان مقاله». نام سایت یا صفحه خانگی. تاریخ انتشار یا آخرین روزآمد شدن) [Online] [تاریخ مشاهده].
 • مقاله­‌های مجلات الکترونیکی: نام خانوادگی، نام نویسنده.«عنوان مقاله». نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه. [Online]  [تاریخ مشاهده].
 • مقاله­‌های مجلات الکترونیکی بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده.«عنوان مقاله». نام مجله، ] CD-ROM [. دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن).
 • مقاله­های الکترونیکی مجلات چاپی: .نام خانوادگی، نام نویسنده.«عنوان مقاله». نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه (در صورت موجود بودن)..] تاریخ مشاهده [.
 • مقاله­های الکترونیکی مجلات چاپی بر روی دیسک فشرده: نام خانوادگی، نام نویسنده.«عنوان مقاله». نام مجله، ]ذکر واژه CD-ROM [. دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه
 • اطلاعات متعلق به شخصی خاص: نام خانوادگی، نام صاحب صفحه اصلی. ] ذکر واژه صفحه اصلی [Homepage..] نوع رسانه [.. ] تاریخ مشاهده [.
 • اطلاعات متعلق به سازمان یا نهادی خاص: عنوان سایت. ] ذکر واژه صفحه اصلی [Homepage.. تاریخ انتشار یا آخرین ویرایش (در صورت موجود بودن). ] نوع رسانه[.. ] تاریخ مشاهده [.
 • فایل صوتی: نام خانوادگی، نام صاحب فایل. «نام فایل»  [Sound File ].(ذکر فرمت فایل) [Online] [.. ] تاریخ مشاهده [.
 • فایل تصویری: نام خانوادگی، نام صاحب فایل. «نام فایل»] [Image File. (ذکر فرمت فایل)] Online [.. ] تاریخ مشاهده[.
 • فایل ویدئویی: «نام فایل» ] [Video File. (ذکر فرمت فایل) [Online] <نشانی دسترسی>. [تاریخ مشاهده].
 • پست الکترونیکی: نام خانوادگی، نام فرستنده نامه. <نشانی الکترونیکی فرستنده>. تاریخ ارسال نامه، روز، ماه، سال. «موضوع نامه» نام و نام خانوادگی، گیرنده نامه. <نشانی الکترونیکی گیرنده>. تاریخ ارسال نامه، روز، ماه، سال.