اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3279
تعداد پذیرش 170
تعداد عدم پذیرش 2928

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 283
تعداد مشاهده مقاله 503012
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 487186
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 80 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 163 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز
درصد پذیرش 5 %