تماس با ما

برای تماس با فصلنامه از طرق فرم زیر و یا پست الکترونیکی IPOM@pnu.ac.ir اقدام شود. در اسرع وقت پاسخ لازم به ایمیل شخصی ارسال خواهد شد.

در صورت ضرورت می توان با آیدی تلگرامی مدیر داخلی مجله به شناسه A_GBN@ تماس حاصل نمود.


CAPTCHA Image