درباره نشریه

نشریه  مدیریت سازمان‌های دولتی  با اخذ مجوز های شماره 137210 به تاریخ  27 آبان 93 به درجه علمی نائل شده است.

این نشریه در حال حاضر با دریافت مقالات مرتبط در زمینه مدیریت سازمان‌های دولتی و داوری آنها در سطح علمی

نشریه در موضوعات زیر آماده دریافت مقالات علمی- پژوهشی است.

توسعه دانش و ایجاد الگوهای اسلامی ایرانی و بومی مدیریت دولتی کشور

 شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های دولتی ایران و ارائه راه حل برای آنها