دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، پاییز 1394، صفحه 7-107 
2. مدل‌سازی قابلیت نوآوری سازمانی

صفحه 31-42

مهدی حقیقی کفاش؛ بهمن حاجی پور؛ نادر مظلومی؛ مصطفی مومنی


5. شناسائی عوامل و مولفه های شهود در تصمیم گیری از دیدگاه قرآن کریم

صفحه 75-91

لطف الله فروزنده دهکردی؛ محمد محمودی میمند؛ سعید عابسی؛ مهدی حدادزاده