دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، پاییز 1395 
3. الگوی تدوین خط‌مشی‌های فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 51-66

فتاح شریف زاده؛ وجه الله قربانی زاده؛ میر علی سید نقوی؛ محمدعلی مختاری


5. ارائه مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت

صفحه 81-100

علاءالدین رفیع زاده؛ ناصر میرسپاسی؛ عادل آذر