با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی
اطلاعیه تفاهم نامه دانشگاه پیام نور با انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت دولتی ایران
 تفاهم نامه  دانشگاه پیام نور با انجمن علمی مدیریت دولتی ایران  با توجه به تفاهم‌نامه امضاء شده بین دانشگاه پیام نور  و انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت دولتی ایران، نشریه مدیریت سازمان‌های با همکاری انجمن علمی مدیریت فتار سازمانی و مدیریت دولتی ایران منتشر خواهد شد.بدین وسیله برای هر دو طرف در مسیر خدمت به علم و فناوری کشور در حوزه مدیریت دولتی آرزوی موفقیت دارم. http://ispap.ir 

مطالعه بیشتر

نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه پیام نور
با کمال مسرت فهرست نشریات دانشگاه پیام نور را که موفق به دریافت اعتبار علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری شده اند به شرح ذیل به اطلاع اندیشمندان محترم می رساند:   عنوان نشریه علمی- پژوهشی مدیر مسئول  سردبیر مدیر داخلی دبیرخانه طرف­های مورد تفاهم در تفاهم­نامه­های منعقد شده جوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  وب سایت پست الکترونیکی نمایه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی Economic Growth and Development researches بخش علوم اجتماعی و اقتصادی دکتر هادی غفاری دکتر محمدرضا لطفعلی پور علی ...

مطالعه بیشتر

راه اندازی سیستم جامع نشریات علمی دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور با همکاری شرکت شریف پردازشگر دانش ،مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف، جهت سهولت در ارسال، داوری، نشر و مدیریت بهتر مقالات و مطالب علمی دانش پژوهان عزیز اقدام به راه اندازی سیستمی جامع برای نشریات خود نموده است این سامانه با استفاده از نرم‌افزارهای متن باز و براساس استاندارد مجلات معتبر بین‌المللی طراحی و پیاده‌سازی شده و هم اکنون مورد استفاده تعداد قابل توجهی از نشریات علمی پژوهشی و دانشگاهی از جمله نشریات علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت معلم، برخی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ...

مطالعه بیشتر