با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی
  • نوع  داوری: داوری بسته و دوسوکور همتا (Double blind peer review) 
  • زمان داوری:  بین 21 روز (3 هفته)

مدیریت سازمان‌های دولتی یک بررسی دوسوکور همتا را اجرا می کند، که در آن علاوه بر اینکه نویسنده هویت داور را نمی‌داند، داور نیز از هویت نویسنده بی‌اطلاع است.

حداقل دو گزارش بررسی برای هر مقاله ارسالی جمع آوری می‌شود. پیشنهادات بازبینان می‌تواند توسط ویراستار دانشگاهی در حین بررسی اولیه ارائه شود. متناوبا، کارکنان تحریریه مدیریت سازمان عمومی از اعضای واجد شرایط هیئت تحریریه، بازبینان واجد شرایط از پایگاه داده ما، یا بازبینان جدیدی که با جستجوهای وب برای مقالات مرتبط شناسایی شده اند، استفاده خواهند کرد.

نویسندگان می توانند بازبینان بالقوه را توصیه کنند. کارکنان مدیریت سازمان دولتی اطمینان حاصل می کنند که هیچ تضاد منافع احتمالی وجود ندارد و مواردی را که دارای منافع رقیب هستند در نظر نمی گیرند. نویسندگان همچنین می‌توانند نام داوران بالقوه‌ای را که می‌خواهند در بررسی همتای دست‌نوشته خود حذف کنند، در هنگام ارسال اولیه مقاله وارد کنند. تیم تحریریه به این درخواست‌ها تا زمانی احترام می‌گذارد که با ارزیابی عینی و کامل ارسال تداخل نداشته باشند.

 با تشکر از تمامی داورانی که زمان و تخصص خود را جهت ارتقای سطح کیفی محتوی مقالات نشریه "مدیریت‌ سازمان‌های دولتی" صرف کرده اند. فهرست داورانی که با نشریه همکاری داشتند، در زیر نوشته شده است:

نام خانوادگی نام رتبه علمی تحصیلات سمت / سازمان  
 آهنگران جعفر استادیار دکتری تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ G-4670-2013
ابراهیمی سید عباس استادیار دکتری تخصصی  دانشگاه سمنان ADR-2060-2022
اجاقی حامد سایر دکتری تخصصی دانشگاه تهران  
احمدی زاد آرمان استادیار دکتری تخصصی دانشگاه کردستان  
اسدی کرد غلامرضا سایر دکتری تخصصی پژوهش گر و مدرس دانشگاه علمی کاربردی ACT-8742-2022
اصغری صارم علی مربی دکتری تخصصی دانشگاه بوعلی سینا، همدان  
اصلانی فرشید استادیار دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور  
اعتباریان خوراسگانی اکبر دانشیار دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان  
الوداری حسن دانشیار دکتری تخصصی  دانشگاه پیام نور   معاون مرکز تهران غرب  
امیرخانی طیبه استادیار دکتری تخصصی دانشگاه شهید بهشتی  
امینی علیرضا استادیار دکتری تخصصی  دانشگاه شیراز  W-8866-2018
آرامون هاجر سایر دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور  
باقرپور سید معصوم سایر دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور  
بخت آزمای بناب محمد استادیار دکتری تخصصی دانشگاه ازاد اسلامی واحدممقان  
بهروزیان بهروز سایر دکتری تخصصی دانشگاه کاشان  
پناهی بلال استادیار دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور، مراغه  
پوربهروزان علی سایر دکتری تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی  
پورصادق ناصر استاد دکتری تخصصی استاد  
پورغفاری سیدرضا سایر کارشناسی ارشد  دکتری مدیریت دولتی  
پیشوایی میر سامان استادیار دکتری تخصصی  دانشگاه علم و صنعت ایران  
پیوسته علی اکبر استادیار دکتری تخصصی مؤسسه آموزش عالی اسوه، تبریز  
ترابی محسن استادیار دکتری تخصصی  دانشگاه هرمزگان  
ترابی محمدامین دکتری دکتری تخصصی دانشگاه تهران ABF-7914-2021
تقی پور صابر سایر دکتری تخصصی   دانشگاه لرستان  
توکلی عبدالله استادیار دکتری تخصصی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم،  
تیموری هادی استادیار دکتری تخصصی  دانشگاه اصفهان AAH-1898-2021
جعفرنژاد احمد استاد دکتری تخصصی دانشگاه تهران AFR-0334-2022
جعفری پریوش دانشیار دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
جعفری نیا سعید استادیار دکتری تخصصی  دانشگاه خوارزمی  
جمالی روشت سعید استاد دکتری تخصصی  دانشگاه پیام نور، تبریز  
جوکار علی اکبر استادیار دکتری تخصصی استادیار دانشگاه پیام نور  
حجازی فر سعید سایر دکتری تخصصی دانشگاه امام صادق(ع)  
حسین پور داود دانشیار دکتری تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی AAE-6508-2022
حضوری محمد جواد دانشیار دکتری تخصصی دانشگاه  پیام نور  
حق گویان زلفا سایر دکتری تخصصی مدرس  دانشگاه  
حقیقت فاطمه سایر دکتری تخصصی دانشگاه تهران  
خوبرو محمدتقی استادیار دکتری تخصصی استاد مدعو دانشگاه  
دادخواه سپیده سایر کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان  
دامغانیان حسین دانشیار دکتری تخصصی دانشگاه سمنان.  
دانائی فرد حسن استاد دکتری تخصصی تربیت مدرس  
دلوی اصفهانی محمدرضا دانشیار دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان  
دهقانی سلطانی مهدی استادیار دکتری تخصصی   دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان  
رجب‌پور ابراهیم استادیار دکتری تخصصی دانشگاه تهران AFA-7730-2022
رحمان سرشت حسین استاد دکتری تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی  
رحمانی سامان سایر دکتری تخصصی دکتری مدیریت مالی  
رحیم پور مهین سایر دکتری تخصصی دانشجوی دکتری  
رسولی پرشکوه آزاده سایر دکتری تخصصی دانشجو  
رشیدی محبوبه سایر دکتری تخصصی مدرس دانشگاه  
رضائی منش بهروز استادیار دکتری تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی  
رمضانی مجتبی استادیار دکتری تخصصی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب  
رهنورد فرج اله دانشیار دکتری تخصصی  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی  
رئیسی فر کامیار سایر دکتری تخصصی  دانشگاه تهران  
زارعی متین حسن استاد دکتری تخصصی تهران دانشگاه تهران  
ساغروانی سیما استادیار دکتری تخصصی مدرس دانشگاه فردوسی مشهد  
سبک رو مهدی دانشیار دکتری تخصصی دانشگاه یزد  ABA-7626-2021
سعدآبادی علی اصغر استادیار دکتری تخصصی دانشگاه شهید بهشتی H-5661-2012
سلاجقه سنجر دانشیار دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان- ایران  
سیدرضایی میریعقوب سایر دکتری تخصصی پژوهشگر پسادکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  
سیدنقوی میرعلی دانشیار دکتری تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی،  
سیدی سیدمحمدرضا سایر دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس، ABG-3427-2021
شاه نظری علی استادیار دکتری تخصصی ی دانشگاه پیام نور  
شریف زاده فتاح استاد دکتری تخصصی  دانشگاه علامه طباطبائی (ره)  
شکری زینب سایر دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس  
شهائی بهنام استادیار دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس  
شیری اردشیر دانشیار دکتری تخصصی دانشگاه ایلام  
صباغی مهرداد مربی دکتری تخصصی دانشگاه علامه علامه طباطبائی (ره)  
صدر محسن سایر دکتری تخصصی  دکتری مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،   
صفری علی دانشیار دکتری تخصصی دانشگاه اصفهان  
طاهری دمنه محسن استادیار دکتری تخصصی  دانشگاه اصفهان -  
طاهری عطار غزاله استادیار دکتری تخصصی  دانشگاه تهران  
عارف هادی سایر دکتری تخصصی  دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران  
عارف نژاد محسن استادیار دکتری تخصصی دانشگاه لرستان ACK-1944-2022
عباسی رسول استادیار  دکتری تخصصی دانشگاه حضرت معصومه  
عباسی اسفنجانی حسین استادیار دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور  
علامه سید محسن استادیار دکتری تخصصی دانشگاه اصفهان  
عماری حسین استادیار دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب  
عمران زاده اسماعیل مربی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ممقان  
غفورنیا محمد استادیار دکتری تخصصی دانشگاه هرمزگان  
فراتی حسن استادیار دکتری تخصصی  دانشگاه پیام نور  
فرج وند اسفندیار استادیار دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی  
فرهادی نژاد محسن استادیار دکتری تخصصی دانشگاه سمنان  
قربانی علی استادیار دکتری تخصصی مدیر داخلی  
قلاوندی حسن دانشیار دکتری تخصصی دانشگاه ارومیه  
قوره جیلی ثریا سایر دکتری تخصصی پردیس فارابی قم  
کریمی جواد سایر دکتری تخصصی  دانشگاه رازی  
لطیفی میثم دانشیار دکتری تخصصی ،دانشگاه امام صادق  
لعلی سرابی امیر استادیار دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور  
لگزیان محمد دانشیار دکتری تخصصی  دانشگاه فردوسی مشهد  
مبینی حسن استادیار دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور  
منصوری حسین استادیار دکتری تخصصی دانشگاه خلیج فارس https://publons.com/researcher/4896195/hossein-mansoori
محمدی نبی الله استادیار دکتری تخصصی  دانشگاه آزاد اسلامی ,واحد زنجان  
مرادی فاطمه سایر دکتری تخصصی  محقق و مترجم متون علمی، شیراز، ایران ABF-7385-2021
مرادی شیرازی سید عباس سایر دکتری تخصصی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران  
معطوفی علیرضا دانشیار دکتری تخصصی  واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی   
مقدم متینه سایر دکتری تخصصی استاد مدعو دانشگاه پیام نور تهران غرب و دانشگاه فنی حرفه ای دختران ولیعصر  
ملاعباسی حافظ سایر دکتری تخصصی دانشگاه لرستان  
منتظری محمد استادیار دکتری تخصصی  دانشگاه پیام نور  
منطقی محسن دانشیار دکتری تخصصی  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره  
منظری توکلی علیرضا استادیار دکتری تخصصی  دانشگاه آزاد کرمان  
موحدی فر عرفان سایر دکتری تخصصی  دانشگاه تهران  
موسوی داودی سید مهدی سایر دکتری تخصصی دکترای مدیریت منابع انسانی  
موغلی علی رضا دانشیار دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور AFP-5731-2022
میرحاجی سیدمهدی سایر دکتری تخصصی  مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبائی  
نادری بنی ناهید استادیار دکتری تخصصی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران  
نجاری رضا استاد دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور  
نرگسیان عباس استادیار دکتری تخصصی دانشگاه تهران M-7769-2015
نژاد حاجی علی ایرانی فرهاد استادیار دکتری تخصصی استاد دانشگاه  
نصر اصفهانی علی دانشیار دکتری تخصصی دانشگاه اصفهان   
نظری زاده امیرعباس سایر دکتری تخصصی رئیس اداره/شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران  
نعمتی سمیه سایر دکتری تخصصی مدرس دانشگاه  
نوروززاده رضا دانشیار دکتری تخصصی عضو هیات علمی مرکز نظارت وارزیابی  
نیکزاد زیدی محمود سایر دکتری تخصصی کارمند  
هاشمیان سید مجتبی سایر دکتری تخصصی  دانشگاه فردوسی مشهد  
هرندی عطاءاله سایر دکتری تخصصی  مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی تهران  
واعظی رضا استاد دکتری تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی  
وحدتی حجت استادیار دکتری تخصصی  دانشگاه لرستان  
وقفی سید حسام استادیار دکتری تخصصی  دانشگاه پیام نور ACK-8240-2022
ویسی مسلم سایر دکتری تخصصی اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی  
یاسینی علی استادیار دکتری تخصصی استادیار گروه مدیریت  
یاورپور هوشنگ سایر دکتری تخصصی دکتری مدیریت دولتی آزاد واحد اصفهان(خوراسگان)- کارشناس اداری بانک ملی ایران  
یعقوبی علیرضا سایر دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،ایران  
یگانگی سیده عاطفه مربی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین  
یوسفی سعیدآبادی رضا استادیار دکتری تخصصی  دانشگاه آزاد اسلامی، ساری