با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران

معصومه مؤمنی مفرد؛ رضا سپهوند؛ سید نجم الدین موسوی؛ حجت وحدتی

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40) ، آبان 1401، ، صفحه 135-154

https://doi.org/10.30473/ipom.2022.62340.4518

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه، طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عملکرد استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است. این مطالعه براساس هدف کاربردی و از نظر ماهیت در حیطه مطالعات توصیفی قرار دارد. جامعه کیفی مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کلیه استادان دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک و استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران به همراه ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد: عرصة تقابل معناها

هادی عارف؛ سید رضا سیدجوادین؛ علی‌اصغر پورعزت؛ قنبر محمد الیاسی

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27) ، تیر 1398، ، صفحه 29-44

https://doi.org/10.30473/ipom.2019.43482.3413

چکیده
  دیدگاه معناسازی یکی از قدرتمندترین چارچوب‌های مفهومی برای تبیین پدیده‌های انسانی و اجتماعی در سازمان به شمار می‌رود. هدف این پژوهش عبارت است از به‌کارگیری دیدگاه معناسازی برای درک بهتر نظام ارزیابی عملکرد در سازمان و پویش‌های انسانی و اجتماعی پیرامون آن. ادراکات و تفاسیر کارکنان و کنش‌هایی که آنان براساس این تفاسیر انجام می‌دهند، ...  بیشتر

مدیریت دولتی
طراحی و تبیین مدل برنامه‌ریزی راهبردی با رویکرد مدل تعالی سازمانی (مطالعه موردی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون)

مالک دلیر؛ سعید عابسی؛ محمد رضا دارائی

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20) ، آبان 1396، ، صفحه 107-120

چکیده
  استفاده از مدل تعالی سازمانی به منظور بهبود و ارزیابی عملکرد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون می‌تواند راه گشای برنامه‌ریزی‌ استراتژیک موثر و مفید برای افزایش اثربخشی و کارایی باشد. بنابرین، به منظور تحول و توسعه، بهبود عملکرد و تبدیل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به یک صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری استراتژی محور نیازمند استفاده ...  بیشتر

کاربرد مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن پویا و تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی عملکرد مراکز صدا و سیما

میثم جعفری اسکندری؛ محمدرضا کشوری

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12) ، آبان 1394، ، صفحه 61-73

چکیده
  امروزه یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان ها ارزیابی عملکرد است. بنابراین ضروری است در ارزیابی عملکرد از سیستمی استفاده شود که در تمامی ابعاد مالی و غیر مالی عملکرد سازمان مورد سنجش قرار گیرد و میزان کارایی سازمان محاسبه گردد. این تحقیق در پی ارائه مدلی جدید برای ارزیابی عملکرد مراکز استانی صدا و سیما با تلفیق کارت امتیازی متوازن ...  بیشتر

معرفی مدل ارزشی سازمان های دولتی ایران
دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2) ، فروردین 1392، ، صفحه 70-53

چکیده
  با توجه به کاستی های مدل های سنتی سنجش عملکرد سازمان و تحولات دوران معاصر در حوزه مدیریت، ارایه   چارچوب های نوین سنجش عملکرد مدنظر قرار گرفته است. مدل های تعالی سازمانی از جمله مهمترین مدل هایی هستند که بر مبنای مجموعه ای از ارزش های محوری و معیارهای اساسی تشکیل شده اند. این مدل ها در پی معرفی مولفه های کلیدی عملکرد برتر سازمان ...  بیشتر