با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی

نوع مقاله : اکتشافی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

10.30473/ipom.2024.70672.4957

چکیده

در حال حاضر صنعت بیمه در ایران با چالش‌هایی نظیر پیچیدگی در فرآیندها، هزینه‌های بالا و کاهش اعتماد مشتریان روبروست. در نتیجه این چالش‌ها، نیازمندی‌های جدیدی برای بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی در صنعت بیمه به وجود آمده است. در این راستا، پیاده‌ سازی مدل سازمان خودگردان غیرمتمرکز (دائو) به عنوان یکی از راهکارهای نوین مطرح می‌گردد که با کمک فناوری بلاک‌چین و قراردادهای هوشمند می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات موجود در صنعت بیمه کمک کند. این مفهوم در مرکز این پژوهش قرار دارد که آیا دائو می‌تواند در صنعت بیمه پیاده سازی شود؟ چالش‌های پیاده‌ سازی سازمان دائو بیمه‌ای در ایران چیست؟ برای رسیدن به اهداف پژوهش از رویکرد کیفی و روش نظریه‌ پردازی داده ‌بنیاد استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه ‌ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات با بکارگیری روش نمونه‌گیری هدفمند با 16 متخصص و فرد خبره در صنعت بیمه (در سه حوزه مالی، فنی و حقوقی) و برخی از اساتید فعال در حوزه فناوری بلاک‌چین مصاحبه صورت گرفت. تحلیل اطلاعات از روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت و نتیجه این تحلیل استخراج 317 مفهوم، 69 مقوله و 24 عامل است. این تحقیق برای اولین بار در کشور به بررسی پیاده سازی سازمان دائو بیمه‌ای و عوامل مؤثر بر آن می پردازد و چالش‌های پیاده سازی را شناسایی و راهکارهایی را برای مقابله با آنها ارائه می‌نماید. همچنین نتایج و پیامدهای پیاده سازی این مدل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model for managing the implementation challenges of a Decentralized Autonomous Organization (DAO)

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Afsharinezhad 1
  • Mohammad ali Sarlak 2
  • Davood Gholamrezaei 1
  • Ashraf Rahimian 1

1 Department of Management,. Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

2 Department of Management,.Payame Noor University (PNU).Tehran.Iran

چکیده [English]

Currently, the insurance industry in Iran is facing challenges such as process complexity, high costs, and declining customer trust. As a result of these challenges, there is a need for new requirements to improve performance and enhance efficiency in the insurance industry. In this regard, the implementation of a DAO is proposed as a novel solution, which, with the help of blockchain technology and smart contracts, can address many of the existing problems in the insurance industry. This concept is at the core of this research, which investigates whether DAO can be implemented in the insurance industry and what challenges exist in implementing DAO insurance organizations in Iran. To achieve the research objectives, a qualitative approach and grounded theory methodology were used. Data collection tools included semi-structured interviews, and information was gathered by purposive sampling method with 16 experts and experienced individuals in the insurance industry and some active professors in the field of blockchain technology. Data analysis was conducted using the Strauss and Corbin method and the paradigm model, resulting in the extraction of 317 concepts, 69 categories, and 24 factors. This research, for the first time in the country, examines the implementation of DAO insurance organizations and the factors affecting them, identifies implementation challenges, and provides solutions to address them. Additionally, the results and outcomes of implementing this model are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DAO
  • Smart contract
  • Challenges
  • Grounded theory
  • Insurance industry