با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت دولتی
واکاوی موانع هماهنگی بین سازمان های بخش عمومی ایران

نجمه شیخ الاسلام؛ حسن دانایی فرد؛ اسدالله کردنائیج؛ مهدی مرتضوی

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20) ، آبان 1396، صفحه 13-30

چکیده
  سازمان‌های دولتی رکن رکین اجرای خط‌مشی در کشور هستند و بدون هماهنگی بین چنین سازمانهایی، اجرای بسیاری از خط مشیهای ملی میسر نبوده یا با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. علی رغم آنکه مبحث هماهنگی میان سازمانی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی تاکنون پژوهشی به مطالعه و بررسی موانع هماهنگی میان سازمانهای بخش دولتی کشور نپرداخته است. ...  بیشتر

مدیریت عمومی
تبیین علل پارانویای سازمانی بر اساس نظریه داده بنیاد

حافظ ملاعباسی؛ حجت وحدتی؛ رضا سپهوند؛ محمودرضا اسماعیلی

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20) ، آبان 1396، صفحه 31-38

چکیده
  در دنیای رقابتی امروز کارکنان با بازدهی بالا، بزرگ‌ترین مزیت رقابتی برای سازمان‌ها به‌حساب می‌آیند پارانویا ازجمله پدیده‌هایی است که مانع تحقق این موضوع برای سازمان‌ها می‌باشد. پارانویا یک اصطلاح روان‌شناختی، روان‌پزشکی است که دلالت برآشفتگی فکری افراد دارد که دربرگیرنده موضوعاتی ازجمله بدبینی، حسادت، خودبزرگ‌بینی یا گزند ...  بیشتر

مدیریت عمومی
ارائه مدل مدیریت اینرسی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

سید مصطفی جوادی؛ حسن الوداری؛ امیرحسین امیرخانی؛ علی جمشیدی

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20) ، آبان 1396، صفحه 39-48

چکیده
  زمینه و هدف: سازمان‌ها بویژه در بخش عمومی معمولا ایستا و یکنواخت باقی می‌مانند تا زمانی که ادامه این وضعیت دیگر امکان پذیر نباشند یا به وسیله نیروهای خارجی تغییر کنند. این مسئله ریشه در بی تحرکی سازمانی و یا به عبارتی اینرسی سازمانی دارد. هدف این پژوهش، ارائه مدل مناسب برای مواجهه درست با اینرسی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان ...  بیشتر

مدیریت عمومی
مدل ساختاری تفسیری شایستگی های عاطفی اجتماعی در ارتباطات سازمانی

حسین دامغانیان؛ محمد شیخ زاده؛ محمد یزدانی زیارت

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20) ، آبان 1396، صفحه 49-66

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی شایستگی­های عاطفی اجتماعی در ارتباطات سازمانی، شناسایی ابعاد مهم آن و تعیین نحوة تعامل بین آنها است. پژوهش حاضر کاربردی و توسعه­ای بوده و شامل دو بخش کمی و کیفی با استفاده از روش مدل­سازی ساختاری تفسیری است. جامعه آماری پژوهش تمامی خبرگان دانشگاهی کشور درزمینة ارتباطات سازمانی هستند؛ که 15 نفر از آنها به روش ...  بیشتر

مدیریت عمومی
طراحی الگویی از پیشایندهای بی‌ملاحظگی کارمند نسبت به مشتری در سازمان تأمین اجتماعی

حمید عبودی؛ سید محسن علامه

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20) ، آبان 1396، صفحه 67-80

چکیده
  پژوهش حاضر به‌دنبال طراحی الگویی از پیشایندهای بی‌ملاحظگی کارمند به مشتری در سازمان تأمین اجتماعی است. در این مطالعه، با استفاده از روش کیفی از طریق انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 42 تن از مدیران و سرپرستان سازمان تأمین اجتماعی در سطح 6 کلان‌شهر کشور و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل مضمون، پیشایندهای بی‌ملاحظگی کارمند به مشتری  ...  بیشتر

مدیریت عمومی
رابطه میان بدرفتاری مشتریان، ناهمسانی هیجانی و فزسودگی عاطفی با رفتارهای تالفی جویانه کارکنان: نقش تعدیلگر جو حمایت سرپرست

محمدمهدی پرهیزگار؛ صدیقه باقری

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20) ، آبان 1396، صفحه 81-94

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر بدرفتاری مشتریان بر رفتارهای تلافی‌جویانه کارکنان شعب بانک ملت مشهد است. در این راستا تاثیر بدرفتاری مشتریان بر ایجاد ناهمسانی هیجانی و فرسودگی عاطفی در کارکنان بررسی شده است. همچنین تاثیر این متغیرها بر رفتارهای تلافی‌جویانه کارکنان با درنظرگرفتن تعدیل‌گری جو حمایت سرپرست در رابطه بین فرسودگی عاطفی ...  بیشتر

تبیین مدل عوامل موثر بر ارتقاء برند گردشگری جمهوری اسلامی ایران

مهدی نساجی کامرانی؛ اوژن کریمی؛ محمد محمودی میمند؛ حسن درویش

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20) ، آبان 1396، صفحه 95-106

چکیده
  رشد سریع گردشگری به مثابه صنعت، موجب شده تا بسیاری از کشورها گردشگری را مولفه مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ملی بنگرند و به همین دلیل از منظر توسعه، امروزه بر اساس درآمد ناخالص داخلی، صادرات و اشتغال، گردشگری بزرگ ترین صنعت در جهان است. از طرفی ملاحظه می شود که گردشگران بر اساس تصاویر ذهنی خود از مکان های مختلف، اقدام به تعیین مقصد گردشگری ...  بیشتر

مدیریت دولتی
طراحی و تبیین مدل برنامه‌ریزی راهبردی با رویکرد مدل تعالی سازمانی (مطالعه موردی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون)

مالک دلیر؛ سعید عابسی؛ محمد رضا دارائی

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20) ، آبان 1396، صفحه 107-120

چکیده
  استفاده از مدل تعالی سازمانی به منظور بهبود و ارزیابی عملکرد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون می‌تواند راه گشای برنامه‌ریزی‌ استراتژیک موثر و مفید برای افزایش اثربخشی و کارایی باشد. بنابرین، به منظور تحول و توسعه، بهبود عملکرد و تبدیل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به یک صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری استراتژی محور نیازمند استفاده ...  بیشتر