با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت دولتی
تحلیل تعاملات سازمان صدا و سیما با دولت‌ دوازدهم

احمدرضا حسن کاویار؛ علی اکبر رزمجو؛ داوود نعمتی انارکی

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43) ، تیر 1402، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.66576.4755

چکیده
  رابطه رسانه و دولت یکی از موضوعات مورد بحث در میان اهالی رسانه و ارتباطات است. در سالیان گذشته اختلاف نظراتی بین قوه مجریه و سازمان صدا و سیما به وجود آمده است که منجر به اخلال در تخصیص بودجه به سازمان صدا و سیما شده است. در این پژوهش از روش‌شناسی پژوهش کیفی و تحلیل مضمون برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها و روش مصاحبه عمقی نیمه‌ساختارمند ...  بیشتر

مدیریت دولتی
ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در شرکت ملی صنایع پتروشیمی با استفاده از معادلات ساختاری

محسن کرمی گیلاوند؛ مسعود حقیقی؛ علیرضا رزقی رستمی

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43) ، تیر 1402، صفحه 17-34

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.67133.4795

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با استفاده از معادلات ساختاری انجام شده است. این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی و جزء پژوهش‌های توصیفی - پیمایشی است. محقق با رویکرد کمی و ﺑﺎ ﻣﺮور دﻗﯿﻖ ادﺑﯿﺎت و ﺗﺎریخچۀ ﻣﺪیریت اﺳﺘﻌﺪاد، پژوهش‌ها، ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺐ ﻣﺘﻌﺪد داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ...  بیشتر

مدیریت دولتی
مطالعه مؤلفه‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد شهریه در بخش دولتی: فراترکیب مطالعات منتخب

ابراهیم خدایی؛ غلامرضا گرایی‌نژاد؛ احمد کیخا

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43) ، تیر 1402، صفحه 35-52

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.66593.4756

چکیده
  امروزه، دولت‌ها در بخش تأمین مالی آموزش عالی در سطح جهان با کمبودهای مالی شدیدی مواجه شده‌اند؛ بنابراین، بنا بر ضرورت سیاست شهریه را در آموزش عالی وضع کرده‌اند و همواره به دنبال راهبردهای برای افزایش اثربخشی این سیاست هستند. بر این اساس، هدف پژوهش پیشرو، مطالعه مؤلفه‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد شهریه در بخش دولتی می‌باشد. این پژوهش ...  بیشتر

مدیریت دولتی
شناسایی و تبیین عوامل پیشایندی و پسایندی مدیریت ذره‌بینی

امیرهوشنگ نظرپوری؛ علی شریعت نژاد؛ لیلا حسن پور

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43) ، تیر 1402، صفحه 53-68

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.66938.4778

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل پیشایندی و پسایندی مدیریت ذره‌بینی در سازمان‌های دولتی استان لرستان انجام پذیرفته است. این پژوهش که به‌طور همزمان دو رویکرد کمی و کیفی را مورد استفاده قرار داده است، براساس هدف، کاربردی و به لحاظ روش، اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران سازمان‌های دولتی استان لرستان و استادان دانشگاه ...  بیشتر

مدیریت دولتی
ارائه مدل تعویق بازنشستگی کارکنان در وزارت نیرو

آرش خیرابی؛ عباس نرگسیان؛ علی پیران‌نژاد

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43) ، تیر 1402، صفحه 69-94

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.66933.4775

چکیده
  نیروی کار متخصص پایه و اساس بسیاری از موفقیت‌ها چه در سطح کلان و چه در سطح خرد می‌باشد. با توجه به تغییر ساختار جمعیت، تعویق بازنشستگی کارکنان یکی از موضوع های بسیار مهم می‌باشد ، روش تحقیق در این پژوهش، فلسفه پژوهش تفسیری یا برساخت گرایی می‌باشد. رویکرد پژوهش استقرایی -قیاسی، راهبرد پژوهش نظریه داده بنیاد نسخه گلدکل و کرونهلم می‌باشد. ...  بیشتر

مدیریت دولتی
ارائه مدل مدیریت سوداگری در سازمان‌های دولتی ایران، مطالعه موردی سازمان فناوری اطلاعات

زهرا فروتنی؛ عطیه بحرانی؛ وحید حاجی لو؛ زهرا مقیمی

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43) ، تیر 1402، صفحه 95-114

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.66567.4753

چکیده
  سوداگری پدیده‌ای نوظهور در سیستم اداری عصر جدید است که آثار مخرب آن، سلامت اداره را تهدید کرده و منافع عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. لذا این پژوهش با هدف ارائه مدل مدیریت سوداگری در سازمان‌های دولتی ایران انجام گرفته است. برای تشکیل گروه خبرگی، تعداد 15 نفر از خبرگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه که حائز شرایط خبرگی بودند، ...  بیشتر

مدیریت دولتی
طراحی الگوی معماری منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با رویکرد هوش آمیخته متوازن، مورد مطالعه: حوزه ستادی وزارت نیرو

بهروز رضایی‌منش؛ میرعلی سیدنقوی؛ حسین اصلی پور؛ علی خودستان

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43) ، تیر 1402، صفحه 115-136

https://doi.org/10.30473/ipom.2022.65191.4677

چکیده
  مدل معماری منابع انسانی شاکله سرمایه انسانی را بر مبنای دو مؤلفه ارزش استراتژیک و منحصربه‌فرد بودن مهارت‌‌ها طراحی نموده است، با توجه به گستردگی دامنه ارائه خدمات دولتی و نقش محوری مؤلفه هوش در تعیین عملکرد منابع انسانی به‌عنوان ارزشمندترین منبع سازمان، هدف پژوهش حاضر پیوند میان 3 مؤلفه ارزش، مهارت و هوش در سطوح اداری حوزه ستادی ...  بیشتر

مدیریت دولتی
طراحی الگوی سیاست‌گذاری نمایشی در صنعت بانکداری

صابر تقی پور؛ سید نجم الدین موسوی؛ محمد حکاک؛ رضا سپهوند

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43) ، تیر 1402، صفحه 137-152

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.67473.4808

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه طراحی الگوی سیاست‌گذاری نمایشی در صنعت بانکداری بوده است. روش پژوهش حاضر براساس رویکرد آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم استقرایی- قیاسی است. جامعه کیفی موردمطالعه در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی، مدیریت بانکداری، مدیریت استراتژیک به همراه اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانک­های ...  بیشتر

اداره امور عمومی
ارائه الگوی نظری تقویت ساختارهای اجتماعی برای حمایت از خط‌مشی‌های توسعه مناطق روستایی ایران

سپیده قلی پور؛ علی اصغر پورعزت؛ جبار باباشاهی؛ رضا طهماسبی

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43) ، تیر 1402، صفحه 153-168

https://doi.org/10.30473/ipom.2019.44624.3497

چکیده
  حکومت‌ها در تلاش برای ایجاد ساختارهای توسعه محور، با دو وضعیت مواجه خواهند بود: یا در جلب مشارکت جامعه هدف در برنامه‌ها و پروژه‌ها و سازمان‌دهی موفق‌ عمل می‌کنند یا قادر به جلب مشارکت نیستند و در نتیجه، مردم خود برای سازمان‌دهی تلاش‌ها وارد عمل می‌شوند. به نظر می‌رسد که با پیچیده‌تر شدن مشکلات پیش روی جوامع و هم‌چنین رشد جمعیت، ...  بیشتر

ارائه مدل مدیریت کنش حسابگرانه در سازمان‌های دولتی ایران

زهرا محمدپور؛ داود کیاکجوری

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43) ، تیر 1402، صفحه 169-190

https://doi.org/10.30473/ipom.2022.61886.4561

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه مدل مدیریت کنش حسابگرانه در سازمان‌های دولتی ایران صورت گرفته است. بر همین اساس ابتدا از 29 مقاله لاتین و 78 مقاله فارسی که به روش گلوله برفی انتخاب شدند استفاده شد که بعد از اشباع نظری؛ تحلیل محتوای متنی صورت پذیرفت که خروجی کار توسط نرم‌افزار مکس کیو دی آ نشان داده شد. سپس داده‌های حاصله به وسیله پرسشنامه (کمی ...  بیشتر