با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت دولتی
تحلیل محتوایی ابزارهای انسجام در سخنرانی‌های دولت تدبیر و امید در حوزۀ مدیریت کلان سازمان‌های دولتی، دوره اول و دوم ریاست جمهوری

یوسف حضرتی

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) ، آبان 1402، صفحه 1-20

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.67941.4830

چکیده
  در پژوهش حاضر، محتوای سخنرانی­های دولت تدبیر و امید در حوزۀ مدیریت کلان سازمان­های دولتی، دوره اول و دوم ریاست جمهوری از منظر کاربرد ابزارهای انسجام و در چارچوب نقش­گرایی هلیدی و حسن (1976) مورد واکاوی قرار گرفتند. پژوهش به شیوۀ تحلیل محتوا و به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفت و محتوای آن چهار سخنرانی در حوزۀ مدیریت کلان سازمان­های ...  بیشتر

مدیریت عمومی
احساس حسابرسان نسبت به عوامل مدیریت ریسک، تأخیر در گزارش حسابرسی و تغییر حسابرس

هاشم صبرعلی پور؛ عسگر پاک مرام؛ نادر رضایی؛ جمال بحری ثالث

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) ، آبان 1402، صفحه 21-40

https://doi.org/10.30473/ipom.2020.53974.4137

چکیده
  هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر، تعیین تأثیر ضعف کنترل‌های داخلی، گزارش حسابرسی سال قبل و ساختار مالکیت بر تغییر حسابرس و تأخیر در گزارش حسابرسی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. داده‌های مورد مطالعه این پژوهش شامل 1860 سال- شرکت از سال‌های 1385 تا 1396 می‌باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی ...  بیشتر

مدیریت عمومی
شناسایی پیامدهای رفتار مربیگری مدیران از منظر کارکنان شهرداری شهر قم

زلفا حق گویان؛ علی درخشان مهر؛ مریم مشایخی

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) ، آبان 1402، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.67353.4803

چکیده
  مربیگری به‌عنوان یک رویکرد هدایت سیستماتیک و یک فرایند راه‌حل محور است که به مدیران در تقویت یادگیری و تغییر کمک می‌کند با توجه به اینکه مربیگری یکی از مؤثرترین شیوه‌های یادگیری و توسعة مهارت‌ها می‌باشد. هدف این مقاله شناسایی پیامدهای رفتار مربیگری مدیران از منظر کارکنان شهرداری شهر قم است. این تحقیق از نظر هدف، اکتشافی و از نظر ...  بیشتر

مدیریت دولتی
احصای شایستگی‌های مدیران جهاد کشاورزی

سیدصمد موسوی؛ مجید جهانگیرفرد؛ فرشاد حاج علیان

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) ، آبان 1402، صفحه 57-78

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.68275.4840

چکیده
  در هر سازمان و اداره‌ای، مدیریت به‌عنوان عاملی کلیدی در بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده از طریق آن اداره بسیار مهم است. برای این منظور، داشتن مدیران با شایستگی‌های لازم و توانایی‌های مدیریتی قوی اساسی است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل شایستگی مدیران با رویکرد عقلانیت در بخش آموزش وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد ...  بیشتر

طراحی مدل سازمان پاسخگو در بخش دولتی به روش آمیخته، مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی تبریز

اسکندر شیرازی

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) ، آبان 1402، صفحه 79-96

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.68509.4852

چکیده
  یکی از ضرورت‌های اصلی دولت‌های دموکراتیک، وجود سیستم پاسخگویی جامع در بخش مدیریت دولتی است و بدون وجود این سیستم، احتمال بروز فساد اداری و نارضایتی در سازمان‌های بخش دولتی وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و آزمون ابعاد و مؤلفه‌های پاسخگویی سازمانی و طراحی مدل سازمان پاسخگو برای سازمان‌های بخش دولتی است. این پژوهش با توجه ...  بیشتر

مدیریت دولتی
طراحی و اعتبارسنجی مدل سمبل‌گرایی سازمانی در سازمان‌های دولتی استان ایلام

علیرضا موغلی؛ یحیی رستم‌نیا؛ سید محمد حسین کمانی؛ امیرحسین امیرخانی

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) ، آبان 1402، صفحه 97-120

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69274.4890

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل سمبل‌گرایی سازمانی در سازمان‌های دولتی استان ایلام صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع اکتشافی است که با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله اول جهت شناسایی مؤلفه‌های الگو، از روش کیفی و مصاحبه‌های عمیق استفاده شد. مشارکت‌کنندگان ...  بیشتر

مدیریت عمومی
تدوین الگوی لنگرهای شغلی کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان

حاجیه رجبی فرجاد

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) ، آبان 1402، صفحه 121-138

https://doi.org/10.30473/ipom.2022.60229.4423

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی جامع برای لنگرهای شغلی کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای -کاربردی و روش پژوهش، ترکیبی از نوع داده‌بنیاد است. جامعه آماری پژوهش کارکنان در بخش کمی، کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور که تعداد آن‌ها 488 نفر است که براساس آن تعداد 153 نفر براساس فرمول کوکران ...  بیشتر

مدیریت دولتی
پیشایندها و پسایندهای مدیریت عنکبوتی در سازمان‌های دولتی

زهره محمدیاری؛ محسن آرمان

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) ، آبان 1402، صفحه 155-170

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69216.4886

چکیده
  یکی از اصلی‌ترین وظایف مدیران در سازمان‌ها انتخاب و انتصاب افراد در پست‌های کلیدی می‌باشد که در برخی موارد مدیران در جهت محافظت از صندلی مدیریتی خود افراد ضعیف‌تری را در پست‌های کلیدی و اصلی قرار می‌دهند. این نوع سبک مدیریت به مدیریت عنکبوتی معروف است و موجب ایجاد چالش‌های راهبردی برای سازمان می‌شود. هدف اصلی این تحقیق شناسایی ...  بیشتر

مدیریت دولتی
طراحی الگوی پیدایش مدیران تصادفی در سازمان‌ها

علی‌اصغر مباشری؛ هادی تیموری؛ شهرزاد کیان‌پور

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) ، آبان 1402، صفحه 155-170

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.67292.4800

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی پیدایش مدیران تصادفی در سازمان‌ها بود. این مطالعه از نظر هدف توسعه‌ای و ماهیتاً اکتشافی است که به روش کیفی و با رویکرد نظریه داده‌­بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش سازمان­‌های دولتی شهر اصفهان بوده که 14 نفر از مدیران این سازمان­‌ها به روش هدفمند و رعایت قاعده اشباع نظری به‌عنوان اعضای نمونه ...  بیشتر

مدیریت دولتی
"جنون جلسه" در مدیران: پیدایش، پیامدها و راهکارها

علی قربانی؛ محمدامین ترابی؛ متینه مقدم

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) ، آبان 1402، صفحه 171-202

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.71145.4975

چکیده
  این مقاله به بررسی پدیده‌ی "جنون جلسه" در مدیران می‌پردازد که به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم در محیط کار و سازمان‌ها شناخته می‌شود. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی علل و عوامل مؤثر بر پیدایش این پدیده و ارائه راهکارهایی برای مدیران جهت مقابله با آن است. برای این تحقیق، از روش فراترکیب هوشمند استفاده شده است. جهت این کار، از اسکریپت‌های ...  بیشتر