با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت دولتی
واکاوی و صورت‌بندی آسیب‌های ساختاری نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

فاطمه رحمانی؛ مهدی عبدالحمید

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45) ، دی 1402، صفحه 1-18

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69512.4905

چکیده
  ساختارها و فرایندها در هر سازمان مهم‌ترین بعد آن سازمان محسوب شده و به عبارتی نرم‌افزار سازمان‌ها جهت انجام مأموریت‌هایشان هستند. دستگاه قضا، با مأموریت خطیر حق­گستری و تحقق عدالت در جامعه، دارای ساختارها و فرایندهایی پیچیده و چندبعدی بوده و بر مبنایِ همین ساختارها و فرایندها، این مأموریت خطیر را پیش می‌برد.  در واقع باید ...  بیشتر

مدیریت دولتی
الگوی مدیریت قدرت اوج‌گیرنده نتوکرات‌ها در سازمان‌های دولتی، مورد مطالعه: سازمان بیمه سلامت ایران

عبدالمجید نادری سمسانی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ البرز قیتانی

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45) ، دی 1402، صفحه 19-36

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69394.4895

چکیده
  در شرایطی که شاهد رشد روزافزون خدمات مبتنی بر شبکه و سامانه‌ها هستیم، با محدود شدن همه فرایندها به بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، عده‌ای از افراد به نام نتوکرات‌ در سازمان‌ها با اشراف بر پایگاه‌های داده، بسترهای ارتباطی و شبکه‌های رایانه‌ای و سامانه‌های کاربردی، می‌توانند در سازمان‌ها وابستگی ناملموس و مدیریت شده ایجاد ...  بیشتر

مدیریت دولتی
تأثیر رهبری اخلاقی بر آوای نوع‌دوستانه کارکنان، مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

داوود شفیعی پور؛ اکبر بهمنی چوب بستی

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45) ، دی 1402، صفحه 37-52

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69617.4910

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر سنجش تأثیر رهبری اخلاقی بر آوای نوع‌دوستانه کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گلستان بود که به روش توصیفی پیمایشی با طرح همبستگی انجام شد. جامعه آماری موردبررسی شامل 600 نفر کارکنان شاغل در اداره کل امور مالیاتی استان گلستان که در سال 1400 مشغول به خدمت بوده و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده ...  بیشتر

مدیریت دولتی
مدیران سازمان‌های ‌‌‌‌‌دولتی، ‌‌‌‌‌عروسکان خیمه‌ شب بازی یا کارگزاران شایسته

مهدی محمدی؛ فرشید اصلانی؛ حبیب کاظمی

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45) ، دی 1402، صفحه 53-72

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.64328.4633

چکیده
  بروز و ظهور صاحب‌منصبان ناشایسسته و بله قربان‌گو که همچون عروسکان خیمه شب بازی با تملق و چاپلوسی درصدد اطاعت محض از فرمان‌ها مافوق بوده و کلید رشد خود را در تملق‌گویی و بله قربان‌گویی دیده‌اند ‌‌‌‌‌و نه در تخصص و تعهد و خدمت‌رسانی خالصانه، ‌‌‌‌‌عواقب و پیامدهای ناگواری در سازمان‌ها ‌‌‌‌‌خواهد داشت. ازاین‌رو هدف پژوهش ...  بیشتر

مدیریت دولتی
ارائه الگوی مخالفت سازمانی در دانشگاه

لیلا قاسمی اسفهلان؛ اکبر حسن‌پور؛ سعید جعفری نیا؛ بیژن عبدالهی

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45) ، دی 1402، صفحه 73-88

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.68955.4882

چکیده
  امروزه مخالفت به‌راحتی در سازمان‌های مدرن رخ می‌‌دهد در نتیجه سازمان‌هایی که در آن مخالفت وجود دارد سالم‌تر هستند. هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای مدیریت مخالفت سازمانی در دانشگاه‌های دولتی استان آذربایجان‌ شرقی است. روش پژوهش حاضر به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه مبنایی کوربین و استراوس است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه ...  بیشتر

مدیریت عمومی
بررسی و تبیین الگوی بهینه خط‌مشی‌گذاری سیستم ‏مدیریتی در تصمیم‌گیری سازمانی جمعیت ‏هلال‌احمر

روح اله حسینی؛ روح الله نظیفی

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45) ، دی 1402، صفحه 89-108

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.67383.4805

چکیده
  در سازمان‌ها و نهادهای مختلف که مأموریت‌ها و وظایف اجتماعی دارند؛ مقوله خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری ‏سازمانی حساسیت و اهمیت ملی و در برخی مواقع بین‌المللی خواهد داشت. برای اتخاذ تصمیم‌های معقول ‏و بهینه، ‏باید الگوهای خط‌مشی‌گذاری ارزیابی و در نهایت بهترین و مناسب‌ترین آن انتخاب و پیاده شود. از آنجا که جمعیت ‏هلال‌احمر ...  بیشتر

مدیریت دولتی
ارائه مدل نوآوری مبتنی بر داده‌های دولتی باز با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

حامد سرائی؛ ایوب محمدیان؛ ناصر خانی

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45) ، دی 1402، صفحه 111-132

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69478.4901

چکیده
  داده‌های دولتی با بودجه عمومی جمع‌آوری می‌شوند و در‌برگیرنده داده‌های ارزشمندی هستند که در صورت باز ‌شدن آن‌ها، قابل بهره‌برداری در حوزه‌های مختلف بوده و می‌توانند منشأ شکل‌گیری نوآوری باشند، ازاین‌رو، لازم است زمینه‌ها و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری نوآوری مبتنی بر داده‌های دولتی باز (OGD) بررسی شود. سؤال اصلی پژوهش عبارت است ...  بیشتر

مدیریت دولتی
ریخت‌شناسی پدیدة انتظار خاموش از دیدگاه کارگزاران در وزارت کشور

حامد قاسم‌پور؛ سیدنجم الدین موسوی؛ اردشیر شیری؛ رضا سپهوند؛ صید مهدی ویسه

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45) ، دی 1402، صفحه 133-152

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.69102.4888

چکیده
  اانتظار خاموش سربرآورده از تلنبار تجربه‌های ناخوشایند از شریان‌های مسموم‌ساز در کالبد سازمان‌هاست که برخی از کارمندان را به‌اجبار به ادامة زندگی اداری با پنهان‌سازی انتظارها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها سوق می‌دهد. از این‌رو، از آنجا که در باب این پدیده، سکوتی عمیق فضای مطالعاتی دانش مدیریت رفتار سازمانی را فراگرفته است؛ این ...  بیشتر

نقش تناسب شاغل و شغل در فراخوانده شدن در کار (رسالت غیرسازمانی) در سازمان بهزیستی زاهدان

رضا نجاری؛ یاسین گرجی‌زاده؛ مجید ضماهنی؛ سید علی‌اکبر احمدی

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45) ، دی 1402، صفحه 153-168

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.10805

چکیده
  با آشکار شدن نقش تعیین‌کننده فراخوانده شدن در کار به‌عنوان عامل درونی و غیرسازمانی (پاسخ به ندای درونی) در درک نگرش‌ها و رفتارهای مربوط به شغل و کار، توجه پژوهشگران به این مفهوم فزونی گرفته است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تناسب شاغل و شغل بر فراخوانده شدن در کار (رسالت غیرسازمانی) در سازمان بهزیستی زاهدان است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی ...  بیشتر