با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی
اداره امور عمومی
مختصات حکمرانی در آراء و اندیشه‌های سیاسی محمدعلی فروغی، درس‌هایی برای سازمان‌های دولتی ایران

حبیب ابراهیم‌پور؛ شبنم زرجو؛ روح‌الله موذنی

دوره 12، شماره2 (پیاپی 46) ، اردیبهشت 1403، صفحه 1-18

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69414.4902

چکیده
  با توجه به اهمیت و نقش حیاتی حکمرانی به‌عنوان سازوکاری برای توسعه کشورها، پژوهش حاضر درصدد استخراج و معرفی مختصات و مشخصه‌های حکمرانی براساس آراء و اندیشه‌های سیاسی محمدعلی فروغی به‌عنوان آموزه‌ی تاریخی است. در این پژوهش از پارادایم تفسیری و رویکرد استقرائی استفاده شده است، پژوهش به لحاظ هدف از نوع اکتشافی و به روش کیفی انجام ...  بیشتر

مدیریت عمومی
شناسایی و تحلیل علل و پیامدهای بروز پدیده حضورگرایی با رویکرد نقشه ‌شناختی فازی

علی شریعت نژاد؛ زهرا عینی نرگسه

دوره 12، شماره2 (پیاپی 46) ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69958.4929

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل علل و پیامدهای بروز پدیده حضورگرایی در بانک‎های دولتی استان لرستان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش‌های اکتشافی است. همچنین این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته به صورت کیفی و کمی و بر مبنای فلسفه قیاسی استقرایی است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش خبرگان هستند ...  بیشتر

مدیریت دولتی
تدوین مدل بهبود عملکرد شتاب‌دهنده‌های استارت‌آپ

سعید چهره؛ محمدعلی سرلک؛ اشرف رحیمیان

دوره 12، شماره2 (پیاپی 46) ، اردیبهشت 1403، صفحه 41-66

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69663.4916

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای بهبود عملکرد شتاب‌دهنده‌های استارت‌آپ و شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های آن  انجام ‌شده است. این پژوهش از نظر روش  و ماهیت در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی قرار دارد و از نظر هدف کاربردی است.  پژوهش حاضر در دو بخش کیفی (فراترکیب و دلفی) و کمّی صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل 25 مقاله فارسی ...  بیشتر

مدیریت دولتی
عنصر جمعیت و نقش دولت در مدیریت و جلوگیری از کاهش آن براساس مبانی فقهی

علیرضا جعفرزاده کوچکی

دوره 12، شماره2 (پیاپی 46) ، اردیبهشت 1403، صفحه 67-80

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.69296.4891

چکیده
  مسئله جمعیت و مدیریت آن، از مهم‌ترین مباحث یک جامعه و دولت است، در فقه اسلامی نسبت به جمعیت و تولید نسل و همچنین آثار و برکات آن تذکر داده شده است و چه‌بسا کم‌جمعیتی تأثیر زیاد و غیرقابل‌انکاری بر قوت و ضعف دولت به شمار می‌آید. در کنار آن، سفارش قرآن کریم و ائمه بزرگوار (علیهم‌السلام) نسبت به تولید نسل و تربیت فرزندان صالح، آفات و ...  بیشتر