با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت دولتی ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت دولتی
طراحی الگوی طردشدگی اعضای هیئت علمی در محیط کار

هادی تیموری؛ رضا صالح زاده؛ علی اصغر مباشری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1403

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69635.4912

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی طردشدگی اعضای هیئت علمی در محیط کار اجرا شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از لحاظ ماهیت اکتشافی و از لحاظ روش؛ به روش کیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش از اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران تشکیل شده است که در این میان 19 نفر به روش هدفمند و نیز روش گلوله برفی و رعایت قاعده ...  بیشتر

مدیریت دولتی
ارائه الگوی تاکتیک های اعمال قدرت و مشارکت سازمانی در ماندگاری و بهره وری نیروی انسانی در سازمانهای دولتی

نرجس شمسی گوشکی؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ سمانه مهدیزاده؛ زهرا شکوه سلجوقی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.70818.4966

چکیده
  در سازمان‌های دولتی، بهره‌وری نیروی انسانی و ماندگاری آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. ازآنجاکه این سازمان‌ها مسئولیت ارائه خدمات عمومی و تأمین نیازهای شهروندان را بر عهده دارند، استفاده از تاکتیک‌های اعمال قدرت و مشارکت سازمانی برای بهبود عملکرد و ماندگاری نیروی انسانی بسیار حیاتی است.از این‌رو هدف پژوهش شناسایی عوامل تاکتیک‌های ...  بیشتر

مدیریت دولتی
لبه تاریک جانشین پروری در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی با رهیافت نظریه داده بنیاد

ناهیده نجفی امامی؛ علیرضا بافنده زنده؛ مرتضی محمودزاده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.70184.4943

چکیده
  مدیران سازمانها می‌دانندکه پرورش جانشین با هدف شکوفایی سازمان برای سالهای آینده ضروری است. یکی از نقاط ضعف کلیدی در جانشین پروری، فرآیند آماده‌سازی کارکنان برای به عهده گرفتن نقش‌های جدید در سازمان برای زمانی است که به آن نقشها نیاز دارند. در این راستا، پژوهش با هدف توصیف لبه تاریک جانشین پروری در سازمانهای اجرایی استان انجام‌گرفته ...  بیشتر

مدیریت دولتی
تدوین مدل بهبود عملکرد شتاب‌دهنده‌های استارت‌آپ

سعید چهره؛ محمدعلی سرلک؛ اشرف رحیمیان

دوره 12، شماره2 (پیاپی 46) ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 41-66

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69663.4916

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای بهبود عملکرد شتاب‌دهنده‌های استارت‌آپ و شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های آن  انجام ‌شده است. این پژوهش از نظر روش  و ماهیت در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی قرار دارد و از نظر هدف کاربردی است.  پژوهش حاضر در دو بخش کیفی (فراترکیب و دلفی) و کمّی صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل 25 مقاله فارسی ...  بیشتر

مدیریت دولتی
ریشه‌یابی عوامل قانون‌گریزی در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس روش RCA

پیمان شهلایی منش؛ فریدون احمدی؛ منصور ایراندوست

دوره 12، شماره2 (پیاپی 46) ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 67-88

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.70265.4944

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف، ریشه‌یابی عمیق عوامل موثر بر قانون‌گریزی در سازمان‌های دولتی ایران انجام‌گرفته شده‌است. از نظر هدف، کاربردی و توسعه‌ای بوده و از لحاظ رویکردی از نوع پژوهش‌های کیفی و اکتشافی، در دو بخش کیفی می‌باشد. در بخش اول با تکنیک‌دلفی و استفاده از پرسشنامه‌های ساختارمند، عوامل اصلی و متغیرهای قانون‌گریزی شناسایی و ...  بیشتر

مدیریت دولتی
عنصر جمعیت و نقش دولت در مدیریت و جلوگیری از کاهش آن براساس مبانی فقهی

علیرضا جعفرزاده کوچکی

دوره 12، شماره2 (پیاپی 46) ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.69296.4891

چکیده
  مسئله جمعیت و مدیریت آن، از مهم‌ترین مباحث یک جامعه و دولت است، در فقه اسلامی نسبت به جمعیت و تولید نسل و همچنین آثار و برکات آن تذکر داده شده است و چه‌بسا کم‌جمعیتی تأثیر زیاد و غیرقابل‌انکاری بر قوت و ضعف دولت به شمار می‌آید. در کنار آن، سفارش قرآن کریم و ائمه بزرگوار (علیهم‌السلام) نسبت به تولید نسل و تربیت فرزندان صالح، آفات و ...  بیشتر

مدیریت دولتی
واکاوی و صورت‌بندی آسیب‌های ساختاری نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

فاطمه رحمانی؛ مهدی عبدالحمید

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45) ، دی 1402، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69512.4905

چکیده
  ساختارها و فرایندها در هر سازمان مهم‌ترین بعد آن سازمان محسوب شده و به عبارتی نرم‌افزار سازمان‌ها جهت انجام مأموریت‌هایشان هستند. دستگاه قضا، با مأموریت خطیر حق­گستری و تحقق عدالت در جامعه، دارای ساختارها و فرایندهایی پیچیده و چندبعدی بوده و بر مبنایِ همین ساختارها و فرایندها، این مأموریت خطیر را پیش می‌برد.  در واقع باید ...  بیشتر

مدیریت دولتی
الگوی مدیریت قدرت اوج‌گیرنده نتوکرات‌ها در سازمان‌های دولتی، مورد مطالعه: سازمان بیمه سلامت ایران

عبدالمجید نادری سمسانی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ البرز قیتانی

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45) ، دی 1402، ، صفحه 19-36

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69394.4895

چکیده
  در شرایطی که شاهد رشد روزافزون خدمات مبتنی بر شبکه و سامانه‌ها هستیم، با محدود شدن همه فرایندها به بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، عده‌ای از افراد به نام نتوکرات‌ در سازمان‌ها با اشراف بر پایگاه‌های داده، بسترهای ارتباطی و شبکه‌های رایانه‌ای و سامانه‌های کاربردی، می‌توانند در سازمان‌ها وابستگی ناملموس و مدیریت شده ایجاد ...  بیشتر

مدیریت دولتی
تأثیر رهبری اخلاقی بر آوای نوع‌دوستانه کارکنان، مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

داوود شفیعی پور؛ اکبر بهمنی چوب بستی

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45) ، دی 1402، ، صفحه 37-52

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69617.4910

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر سنجش تأثیر رهبری اخلاقی بر آوای نوع‌دوستانه کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گلستان بود که به روش توصیفی پیمایشی با طرح همبستگی انجام شد. جامعه آماری موردبررسی شامل 600 نفر کارکنان شاغل در اداره کل امور مالیاتی استان گلستان که در سال 1400 مشغول به خدمت بوده و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده ...  بیشتر

مدیریت دولتی
مدیران سازمان‌های ‌‌‌‌‌دولتی، ‌‌‌‌‌عروسکان خیمه‌ شب بازی یا کارگزاران شایسته

مهدی محمدی؛ فرشید اصلانی؛ حبیب کاظمی

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45) ، دی 1402، ، صفحه 53-72

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.64328.4633

چکیده
  بروز و ظهور صاحب‌منصبان ناشایسسته و بله قربان‌گو که همچون عروسکان خیمه شب بازی با تملق و چاپلوسی درصدد اطاعت محض از فرمان‌ها مافوق بوده و کلید رشد خود را در تملق‌گویی و بله قربان‌گویی دیده‌اند ‌‌‌‌‌و نه در تخصص و تعهد و خدمت‌رسانی خالصانه، ‌‌‌‌‌عواقب و پیامدهای ناگواری در سازمان‌ها ‌‌‌‌‌خواهد داشت. ازاین‌رو هدف پژوهش ...  بیشتر

مدیریت دولتی
ارائه الگوی مخالفت سازمانی در دانشگاه

لیلا قاسمی اسفهلان؛ اکبر حسن‌پور؛ سعید جعفری نیا؛ بیژن عبدالهی

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45) ، دی 1402، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.68955.4882

چکیده
  امروزه مخالفت به‌راحتی در سازمان‌های مدرن رخ می‌‌دهد در نتیجه سازمان‌هایی که در آن مخالفت وجود دارد سالم‌تر هستند. هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای مدیریت مخالفت سازمانی در دانشگاه‌های دولتی استان آذربایجان‌ شرقی است. روش پژوهش حاضر به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه مبنایی کوربین و استراوس است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه ...  بیشتر

مدیریت دولتی
ارائه مدل نوآوری مبتنی بر داده‌های دولتی باز با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

حامد سرائی؛ ایوب محمدیان؛ ناصر خانی

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45) ، دی 1402، ، صفحه 111-132

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69478.4901

چکیده
  داده‌های دولتی با بودجه عمومی جمع‌آوری می‌شوند و در‌برگیرنده داده‌های ارزشمندی هستند که در صورت باز ‌شدن آن‌ها، قابل بهره‌برداری در حوزه‌های مختلف بوده و می‌توانند منشأ شکل‌گیری نوآوری باشند، ازاین‌رو، لازم است زمینه‌ها و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری نوآوری مبتنی بر داده‌های دولتی باز (OGD) بررسی شود. سؤال اصلی پژوهش عبارت است ...  بیشتر

مدیریت دولتی
ریخت‌شناسی پدیدة انتظار خاموش از دیدگاه کارگزاران در وزارت کشور

حامد قاسم‌پور؛ سیدنجم الدین موسوی؛ اردشیر شیری؛ رضا سپهوند؛ صید مهدی ویسه

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45) ، دی 1402، ، صفحه 133-152

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.69102.4888

چکیده
  اانتظار خاموش سربرآورده از تلنبار تجربه‌های ناخوشایند از شریان‌های مسموم‌ساز در کالبد سازمان‌هاست که برخی از کارمندان را به‌اجبار به ادامة زندگی اداری با پنهان‌سازی انتظارها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها سوق می‌دهد. از این‌رو، از آنجا که در باب این پدیده، سکوتی عمیق فضای مطالعاتی دانش مدیریت رفتار سازمانی را فراگرفته است؛ این ...  بیشتر

مدیریت دولتی
تحلیل محتوایی ابزارهای انسجام در سخنرانی‌های دولت تدبیر و امید در حوزۀ مدیریت کلان سازمان‌های دولتی، دوره اول و دوم ریاست جمهوری

یوسف حضرتی

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) ، آبان 1402، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.67941.4830

چکیده
  در پژوهش حاضر، محتوای سخنرانی­های دولت تدبیر و امید در حوزۀ مدیریت کلان سازمان­های دولتی، دوره اول و دوم ریاست جمهوری از منظر کاربرد ابزارهای انسجام و در چارچوب نقش­گرایی هلیدی و حسن (1976) مورد واکاوی قرار گرفتند. پژوهش به شیوۀ تحلیل محتوا و به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفت و محتوای آن چهار سخنرانی در حوزۀ مدیریت کلان سازمان­های ...  بیشتر

مدیریت دولتی
احصای شایستگی‌های مدیران جهاد کشاورزی

سیدصمد موسوی؛ مجید جهانگیرفرد؛ فرشاد حاج علیان

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) ، آبان 1402، ، صفحه 57-78

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.68275.4840

چکیده
  در هر سازمان و اداره‌ای، مدیریت به‌عنوان عاملی کلیدی در بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده از طریق آن اداره بسیار مهم است. برای این منظور، داشتن مدیران با شایستگی‌های لازم و توانایی‌های مدیریتی قوی اساسی است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل شایستگی مدیران با رویکرد عقلانیت در بخش آموزش وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد ...  بیشتر

مدیریت دولتی
طراحی و اعتبارسنجی مدل سمبل‌گرایی سازمانی در سازمان‌های دولتی استان ایلام

علیرضا موغلی؛ یحیی رستم‌نیا؛ سید محمد حسین کمانی؛ امیرحسین امیرخانی

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) ، آبان 1402، ، صفحه 97-120

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69274.4890

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل سمبل‌گرایی سازمانی در سازمان‌های دولتی استان ایلام صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع اکتشافی است که با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله اول جهت شناسایی مؤلفه‌های الگو، از روش کیفی و مصاحبه‌های عمیق استفاده شد. مشارکت‌کنندگان ...  بیشتر

مدیریت دولتی
پیشایندها و پسایندهای مدیریت عنکبوتی در سازمان‌های دولتی

زهره محمدیاری؛ محسن آرمان

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) ، آبان 1402، ، صفحه 155-170

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.69216.4886

چکیده
  یکی از اصلی‌ترین وظایف مدیران در سازمان‌ها انتخاب و انتصاب افراد در پست‌های کلیدی می‌باشد که در برخی موارد مدیران در جهت محافظت از صندلی مدیریتی خود افراد ضعیف‌تری را در پست‌های کلیدی و اصلی قرار می‌دهند. این نوع سبک مدیریت به مدیریت عنکبوتی معروف است و موجب ایجاد چالش‌های راهبردی برای سازمان می‌شود. هدف اصلی این تحقیق شناسایی ...  بیشتر

مدیریت دولتی
طراحی الگوی پیدایش مدیران تصادفی در سازمان‌ها

علی‌اصغر مباشری؛ هادی تیموری؛ شهرزاد کیان‌پور

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) ، آبان 1402، ، صفحه 155-170

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.67292.4800

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی پیدایش مدیران تصادفی در سازمان‌ها بود. این مطالعه از نظر هدف توسعه‌ای و ماهیتاً اکتشافی است که به روش کیفی و با رویکرد نظریه داده‌­بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش سازمان­‌های دولتی شهر اصفهان بوده که 14 نفر از مدیران این سازمان­‌ها به روش هدفمند و رعایت قاعده اشباع نظری به‌عنوان اعضای نمونه ...  بیشتر

مدیریت دولتی
"جنون جلسه" در مدیران: پیدایش، پیامدها و راهکارها

علی قربانی؛ محمدامین ترابی؛ متینه مقدم

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) ، آبان 1402، ، صفحه 171-202

https://doi.org/10.30473/ipom.2024.71145.4975

چکیده
  این مقاله به بررسی پدیده‌ی "جنون جلسه" در مدیران می‌پردازد که به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم در محیط کار و سازمان‌ها شناخته می‌شود. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی علل و عوامل مؤثر بر پیدایش این پدیده و ارائه راهکارهایی برای مدیران جهت مقابله با آن است. برای این تحقیق، از روش فراترکیب هوشمند استفاده شده است. جهت این کار، از اسکریپت‌های ...  بیشتر

مدیریت دولتی
تحلیل تعاملات سازمان صدا و سیما با دولت‌ دوازدهم

احمدرضا حسن کاویار؛ علی اکبر رزمجو؛ داوود نعمتی انارکی

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43) ، تیر 1402، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.66576.4755

چکیده
  رابطه رسانه و دولت یکی از موضوعات مورد بحث در میان اهالی رسانه و ارتباطات است. در سالیان گذشته اختلاف نظراتی بین قوه مجریه و سازمان صدا و سیما به وجود آمده است که منجر به اخلال در تخصیص بودجه به سازمان صدا و سیما شده است. در این پژوهش از روش‌شناسی پژوهش کیفی و تحلیل مضمون برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها و روش مصاحبه عمقی نیمه‌ساختارمند ...  بیشتر

مدیریت دولتی
ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در شرکت ملی صنایع پتروشیمی با استفاده از معادلات ساختاری

محسن کرمی گیلاوند؛ مسعود حقیقی؛ علیرضا رزقی رستمی

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43) ، تیر 1402، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.67133.4795

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با استفاده از معادلات ساختاری انجام شده است. این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی و جزء پژوهش‌های توصیفی - پیمایشی است. محقق با رویکرد کمی و ﺑﺎ ﻣﺮور دﻗﯿﻖ ادﺑﯿﺎت و ﺗﺎریخچۀ ﻣﺪیریت اﺳﺘﻌﺪاد، پژوهش‌ها، ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺐ ﻣﺘﻌﺪد داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ...  بیشتر

مدیریت دولتی
مطالعه مؤلفه‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد شهریه در بخش دولتی: فراترکیب مطالعات منتخب

ابراهیم خدایی؛ غلامرضا گرایی‌نژاد؛ احمد کیخا

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43) ، تیر 1402، ، صفحه 35-52

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.66593.4756

چکیده
  امروزه، دولت‌ها در بخش تأمین مالی آموزش عالی در سطح جهان با کمبودهای مالی شدیدی مواجه شده‌اند؛ بنابراین، بنا بر ضرورت سیاست شهریه را در آموزش عالی وضع کرده‌اند و همواره به دنبال راهبردهای برای افزایش اثربخشی این سیاست هستند. بر این اساس، هدف پژوهش پیشرو، مطالعه مؤلفه‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد شهریه در بخش دولتی می‌باشد. این پژوهش ...  بیشتر

مدیریت دولتی
شناسایی و تبیین عوامل پیشایندی و پسایندی مدیریت ذره‌بینی

امیرهوشنگ نظرپوری؛ علی شریعت نژاد؛ لیلا حسن پور

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43) ، تیر 1402، ، صفحه 53-68

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.66938.4778

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل پیشایندی و پسایندی مدیریت ذره‌بینی در سازمان‌های دولتی استان لرستان انجام پذیرفته است. این پژوهش که به‌طور همزمان دو رویکرد کمی و کیفی را مورد استفاده قرار داده است، براساس هدف، کاربردی و به لحاظ روش، اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران سازمان‌های دولتی استان لرستان و استادان دانشگاه ...  بیشتر

مدیریت دولتی
ارائه مدل تعویق بازنشستگی کارکنان در وزارت نیرو

آرش خیرابی؛ عباس نرگسیان؛ علی پیران‌نژاد

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43) ، تیر 1402، ، صفحه 69-94

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.66933.4775

چکیده
  نیروی کار متخصص پایه و اساس بسیاری از موفقیت‌ها چه در سطح کلان و چه در سطح خرد می‌باشد. با توجه به تغییر ساختار جمعیت، تعویق بازنشستگی کارکنان یکی از موضوع های بسیار مهم می‌باشد ، روش تحقیق در این پژوهش، فلسفه پژوهش تفسیری یا برساخت گرایی می‌باشد. رویکرد پژوهش استقرایی -قیاسی، راهبرد پژوهش نظریه داده بنیاد نسخه گلدکل و کرونهلم می‌باشد. ...  بیشتر

مدیریت دولتی
ارائه مدل مدیریت سوداگری در سازمان‌های دولتی ایران، مطالعه موردی سازمان فناوری اطلاعات

زهرا فروتنی؛ عطیه بحرانی؛ وحید حاجی لو؛ زهرا مقیمی

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43) ، تیر 1402، ، صفحه 95-114

https://doi.org/10.30473/ipom.2023.66567.4753

چکیده
  سوداگری پدیده‌ای نوظهور در سیستم اداری عصر جدید است که آثار مخرب آن، سلامت اداره را تهدید کرده و منافع عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. لذا این پژوهش با هدف ارائه مدل مدیریت سوداگری در سازمان‌های دولتی ایران انجام گرفته است. برای تشکیل گروه خبرگی، تعداد 15 نفر از خبرگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه که حائز شرایط خبرگی بودند، ...  بیشتر